Character & Licensed Fleece Fabrics

92 Results

Show Off Your Creative Side - Hancock Fabrics Holiday Fleece Contest

 

 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • New!
  John Deere Quilted Scenes Fleece Fabric
  $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • New!
  Monster High Arg Purple Fleece Fabric
  $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • New!
  Batman Gotham Allover Fleece Fabric
  $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • New!
  Teenage Mutant Ninja Turtles Turtle Power Face Fleece Fabric
  $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • New!
  Disney Princess Keys Heart Fleece Fabric
  $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • $16.99/YD $6.79/YD
 • New!
  Disney Adult Tinkerbelle Badge Fleece Fabric
  $16.99/YD $6.79/YD